Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr BP/1/2018

Zarządzenie Nr 9/2018
Burmistrza Płotów
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Na podstawie art. 35 ust. 1  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nr BP/1/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach,
- przy ul. Jednosci Narodowej w Płotach,
- umieszczeniu na stronie internetowej Gminy Płoty (www.ploty.pl; www.bip.ploty.pl) oraz podaje się informacje o umieszczeniu wykazu w gazecie codziennej monitorurzedowy.pl oraz gazecie Echo.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza sie Inspektorowi ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Płotów


mgr inż. Marian Maliński
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 06-02-2018 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Jakubcewicz 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Jakubcewicz 26-03-2018 10:34