Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Dane teleadresowe

INFORMACJA
 
Informuje, że XXXIV posiedzenie Sesji zaplanowane na dzień 30 marca 2021 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 odbędzie się 30 marca 2021 roku o godz. 15.30 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. St. Batorego 15.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Taśmińska         

transmisja online dostępna pod adresem https://portal.posiedzenia.pl/ploty?

 

Szanowni Państwo!
 
Od soboty 24 października 2020 r. w związku z gwałtownym wzrostem zagrożenia epidemiologicznego Rząd wprowadził „Czerwoną strefę„ na terenie całego kraju. Ma to zahamować rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.
Dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz w celu zapewnienia ciągłości świadczenia podstawowych usług publicznych przez Urząd Miejski w Płotach, od wtorku 27 października 2020 r, ogranicza się bezpośrednie przyjęcia interesantów.
Prosimy załatwiać wszystkie sprawy przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość.
 
Wnioski i pisma wymagające podpisu osoby składającej można kierować do Urzędu za pośrednictwem EPUAP, adres skrzynki: /c9bp2l57es/skrytka
albo tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72 – 310 Płoty.
 
         Wszelkie informacje w zakresie załatwiania spraw można uzyskać u właściwego merytorycznie  pracownika komunikując się z nim telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wizyty w Urzędzie mogą odbywać się tylko wyjątkowo gdy nie ma możliwości załatwienia sprawy w inny sposób, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się z pracownikiem przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, własny długopis, poddanie się badaniu temperatury).
Wykaz kontaktów:
Urząd Stanu Cywilnego -  tel.  91 38 51 411, e-mail: usc@ploty.pl
Ref. Budżetowy – tel. 91 38 51 412, e-mail: e.zukowska@ploty.pl
Ref. Podatkowy – tel. 91 38 51 334, e-mail: g.kasprzak@ploty.pl
Ref. Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych – tel. 91 38 51 417, e-mail: a.porębska@ploty.pl
Sekretariat – tel. 91 38 51 415, e-mail: um@ploty.pl
 
Szczegółowy wykaz numerów telefonów oraz e-maili dostępny na stronie: bip.ploty.pl.
 
 
  
   
  
      
 

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem zachęcamy państwa aby wszystkie sprawy kierować do Urzędu telefonicznie lub korespondencyjnie w formie papierowej lub elektronicznej (email, epuap).

Od 26.01.2020r. następuje zmiana rachunków bankowych
 
Budżet Gminy Płoty – podatki i opłaty lokalne
02 9393 1023 3900 0257 2000 0490
 
Opłata za odpady komunalne
23 9393 1023 3900 0257 2000 0500
 
Jednocześnie z dniem 27.01.2020r. w budynku Urzędu Miejskiego w Płotach nie będzie funkcjonowała kasa, wszystkie wpłaty należy uiszczać przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Płotach ul. Grunwaldzka 2 (bez prowizji)
 
   
 
INFORMACJE
Informujemy, że Urząd Miejski w Płotach nie wysyła droga pocztową żadnych materiałów promocyjnych ani reklamowych
 
 

 

Od stycznia 2020 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w każdy poniedziałek w godzinach od 800 do 1600

DYŻUR NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY PŁOTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 W PŁOTACH (pokój nr 10)

 

herb

 

 

Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty
Dni i godziny otwarcia Urzędu

od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 16:00

Obsługa Interesantów
w godz. 8:00 - 15:00

Tel. (91) 385 14 15
Fax (91) 385 18 66
E-mail: um@ploty.pl
Adres strony internetowej www.ploty.pl
e-puap /c9bp2l57es/skrytka
Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Wolinie
02 9393 1023 3900 0257 2000 0490
Regon Urzędu 000529730
Regon Gminy 811684479
NIP Urzędu 857-10-02-410
NIP Gminy 857-18-23-242
Burmistrz

Radosław Mackiewicz

BURMISTRZ PŁOTÓW PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 14:30 DO 16:30.  
Z-ca Burmistrza Edyta Podgórska
Sekretarz Grzegorz Wasilewicz
Skarbnik Małgorzata Gołąb

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO  W PŁOTACH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Kontakt telefoniczny: +48 91 3851415 lub adres mailowy: um@ploty.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iodo@ploty.pl lub nr tel. +48 91 3851415
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. c i g Rozporządzenia;
  • zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urządzie Miejskim w Płotach. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-04-2009 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Kwiatkowski 09-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 30-03-2021 14:03