Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Dane teleadresowe

INFORMACJA
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Płotach informuje, że w dniu 30 września 2019 r. o godz. 1400 w Sali posiedzeń Rady Miejskiej w Płotach przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 odbędzie się XII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Taśmińska       
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Płotach informuje, że w dniu 25 września 2019 r. o godz. 1600 w Sali posiedzeń Rady Miejskiej w Płotach przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Taśmińska       
 
Przewodniczący  Komisji Inicjatyw Gospodarczych w Płotach informuje, że w dniu 24 września 2019 r. o godz. 1400 w Sali posiedzeń Rady Miejskiej w Płotach przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 odbędzie się posiedzenie komisji.
 
Przewodniczący Komisji Inicjatyw
Roman Pawlaczyk         
 
 
 
 

 

INFORMACJE
Informujemy, że Urząd Miejski w Płotach nie wysyła droga pocztową żadnych materiałów promocyjnych ani reklamowych
Obsługa interesantów
w Urzędzie Miejskim w Płotach
odbywa się
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00

 

 

 

herb

 

 

Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty
Dni i godziny otwarcia Urzędu

od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 16:00

Obsługa Interesantów
w godz. 8:00 - 15:00

Tel. (91) 385 14 15
Fax (91) 385 18 66
E-mail: um@ploty.pl
Adres strony internetowej www.ploty.pl
e-puap /c9bp2l57es/skrytka
Numer rachunku bankowego

SGB  BS  GRYFICE  f.  PŁOTY

16  9376  0001  2001  0030  1934  0003

Regon Urzędu 000529730
Regon Gminy 811684479
NIP Urzędu 857-10-02-410
NIP Gminy 857-18-23-242
Burmistrz Radosław Mackiewicz
Z-ca Burmistrza Edyta Podgórska
Sekretarz Elżbieta Ziółkowska
Skarbnik mgr Elżbieta Charkiewicz

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 3851415
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych, Pani Małgorzata Lewandowska, poprzez adres e-mail: iodo@ploty.pl lub nr tel. +48 91 3851415
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Płotach. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-04-2009 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Kwiatkowski 09-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 19-09-2019 14:36